Chào mừng bạn đến với website Mầm non Trại Chuối

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy

Ngày sinh: 12/5/1969

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học mầm non

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0936794199

Email liên lạc: ducnamnguyen00@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Ông Thị Lan Hương
Ông Thị Lan Hương

Ngày sinh: 12/8/1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nam Yên- Nam Đàn- Nghệ An

Trình độ :Đại học mầm non

Vị trí công tác: Phụ trách Giáo dục

Điện thoại riêng: 0983120870

Email liên lạc: ongthilanhuonghp@gmail.com

Đỗ Thị Phượng
Đỗ Thị Phượng

Ngày sinh: 3/6/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hòa Nghĩa - Dương Kinh- Hải Phòng

Trình độ :Đại học mầm non

Vị trí công tác: Phụ trách Chăm sóc- Nuôi dưỡng

Điện thoại riêng: 0787342872

Email liên lạc: phuonghieupho195@gmail.com

Mầm non Trại Chuối

Địa chỉ: Số 10C 106 Đốc Tít, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 02253 536 217